Re: Koppelen aan dynamische tarieven (ANWB)

2
Precies de vraag die ik had. Ik houd dagelijks de kosten van het verbruik in de gaten, en moet nu (als ik de kosten echt reëel wil houden) op de eerste van de maand om 00:00 uur de tarieven handmatig aanpassen.

Wat is zou willen is gescheduled de tarieven op dat moment aanpassen via de API.

Als dat kan, dan top, al kan ik niet vinden hoe. Als het nog niet kan, dan bij deze een feature request ;)

Alvast bedankt voor jullie reactie,

MvG,
Le Cactus

Re: Koppelen aan dynamische tarieven (ANWB)

6
Als ik misschien mag aanhaken over dit onderwerp (beetje off topic ;-) ): weet iemand of het mogelijk is om met die dynamische tarieven iets te schakelen? Bv. ALS het tarief < 0,05 cent DAN.... schakel dit en dat? Of is er ergens op het internet daar al op een forum o.i.d. iets terug te vinden?
beheerder forum

Re: Koppelen aan dynamische tarieven (ANWB)

10
Het zou zeer fijn zijn als het script en het inlezen standaard in de software wordt ingebakken en er geen hack toegepast behoeft te worden. Immers, we zijn niet alleemaal in staat vanwege het ontbreken van vereiste kennis om simpel wijzigingen bij te houden en te installeren, laat staan fouten op te lossen. Ik denk dat daar vele mensen een plezier mee gedaan kan worden.

Re: Koppelen aan dynamische tarieven (ANWB)

17
Intelwolf schreef: 24 mar 2023 15:43 Voor diegenen die de dynamische tarieven vanuit de container versie willen gebruiken. Deze is beschikbaar en de instructies daarvoor zijn te vinden op https://marcel.duketown.com/p1-monitor-docker-versie/ onder de kop ‘Support for EnergyZero dynamic energy prices‘
Terwijl ik dit hele topic zit te lezen en te bekijken komt deze post online.. dus ik ben direct gaan kijken.. helaas gaat het mijn pet ver te boven om dit alles te kunnen installeren .. ik snap het gewoon niet.. maar dat zegt meer over mij ;-)
Ik geloof dus dat ik moet wachten op de update van P1mon zelf om dit te kunnen implementeren.. anders ben ik bang dat ik dingen onherstelbaar ga beschadigen..

PS: Ik werk met windows en een rasp3. ik zou het graag onder de knie krijgen maar begrijp het hele Github enzo niet..
12x 370WP + Enphase IQ7+

Re: Koppelen aan dynamische tarieven (ANWB)

18
Ik ben gestart met het ontwerp voor de aanpassing naar de dynamische tarieven. Dit vergt de nodige aanpassingen omdat de huidige berekeningen op dag basis werken. Maar ik ben overtuigt dat het kan maar het is meer werk dan verwacht. De API is helaas niet gedocumenteerd en ik heb er weinig over kunnen vinden. Mocht iemand wel toegang tot de documentatie hebben dan hoor ik het graag.

Ik ben niet bekend met deze energie contracten en heb de volgende vragen:
- er ook sprake van een vastrecht voor gas en/of elektriciteit?
- wordt met saldering/terug levering dezelfde tarieven gebruikt?
P1-monitor ontwikkelaar

Re: Koppelen aan dynamische tarieven (ANWB)

19
Bedankt voor de toelichting. Met deze werkwijze wordt het erg arbeidsintensief als je meer levert dan verbruikt. Dan moet je een schaduwdatabase bijhouden die de geleverde kWh bijhoudt met de toen geldende prijs en daar dan alleen de netto KWh prijs voor rekent. Daarnaast zit ik ook met het probleem van kalendermaanden versus contract termijnen die anders lopen.
P1-monitor ontwikkelaar

Re: Koppelen aan dynamische tarieven (ANWB)

21
Voortgang, de basisfunctie om robuust de energyzero gegevens op te halen zie hier de screenshot die in het kostenoverzicht terug te vinden volgende versie.

Ik heb een mail gestuurd aan energyzero of de API gebruikt mag worden, op de website wordt niets aangegeven over het gebruik. even afwachten wat hun antwoord is.

Daarnaast heeft de API een bug / feature dat de gegevens voor de gas en kWh voor de huidige dag en dag daarna niet op tijd worden aangeboden. De dag daarna (morgen) is geen probleem want die zijn niet nodig maar er is een gat van ongeveer twee uur dat de prijzen voor de huidige dag ontbreken dit is goed te zien als je de url vanaf 06:00 - 10:00 bekijkt https://consumenten.energyzero.nl/stroo ... extarieven. Ik los deze "feature" op door de dagwaarde over te dag te herbereken, maar het momentele effect kan zijn dat het lijkt of er geen kosten worden gemaakt tussen 06:00 en 10:00 uur. Het kan ook een tijdelijke bug zijn.

De volgende stap is de kostenberekening van de P1 monitor dynamisch te maken.
P1-monitor ontwikkelaar

Re: Koppelen aan dynamische tarieven (ANWB)

24
Ik heb een vraag over de tarieven die in de grafiek worden getoond. Zoals in https://energie.anwb.nl/actuele-tarieven of https://consumenten.energyzero.nl/stroo ... extarieven. is dit de all in prijs dus met Energiebelasting, ODE?

Of moet het totaal worden van de tarieven in de grafieken dan wordt het (grafiek tarief ext btw + ode + Energiebelasting) * 21% btw? om aan de kWh prijs te komen. vastrecht is apart opgenomen.

Zie ook deze link van de anwb https://www.anwb.nl/huis/energie/energiebelasting.
P1-monitor ontwikkelaar

Re: Koppelen aan dynamische tarieven (ANWB)

27
secbro schreef: 16 apr 2023 11:18 Ik heb een vraag over de tarieven die in de grafiek worden getoond. Zoals in https://energie.anwb.nl/actuele-tarieven of https://consumenten.energyzero.nl/stroo ... extarieven. is dit de all in prijs dus met Energiebelasting, ODE?

Of moet het totaal worden van de tarieven in de grafieken dan wordt het (grafiek tarief ext btw + ode + Energiebelasting) * 21% btw? om aan de kWh prijs te komen. vastrecht is apart opgenomen.

Zie ook deze link van de anwb https://www.anwb.nl/huis/energie/energiebelasting.
Mooie ontwikkelingen @secbro & @Thinksimple !!
Ben zelf al >4 jaar klant van (verschillende) dynamische leveranciers, en > 2 jaar gebruiker van P1-Mon. M.a.w. Ik kon tot op heden praktisch niet zo heel veel met de Financiële Kosten-component binnen P1-Mon (al had/heeft P1-Mon voor mij zeker zijn waarde, en deze lijkt groter te worden!). Mooi!

Zie ook mijn bijdragen in dit forum t.a.v. dit onderwerp van november j.l.:
viewtopic.php?p=2073#p2073
viewtopic.php?p=2085#p2085

Ondanks de m.i. positieve ontwikkeling, zou ik zelf niet de keuze gemaakt hebben om de implementatie binnen P1-Monitor te baseren op de API van Energy-Zero (Er zijn m.i. betere, en ook beter gedocumenteerde varianten).
(Ik wil dit graag nader toelichten, maar op dit moment ontbreekt mij de benodigde tijd. In mijn eerdere bijdragen (zie bovenstaand) staan al wat hints/links. Hoop dit binnenkort (enkele dagen) nader toe te lichten). Er zijn m.i. betere (uniformer toepasbare / breder toepasbare mogelijkheden).

@secbro: Antwoord op je directe vraag - In de ANWB/EnergyZero-presentatie wordt de Beursprijs (EPEX) + Variabele kosten per kWh weergegeven (naar keuze incl. of excl. de BTW). M.a.w.: Daar moeten de belastingen nog bij opgeteld worden!! (Energiebelasting + BTW, + ODE + BTW (welke per 2023 0 is).
In de variabele kosten per kWh zit hem o.a. de 'kneep'; deze verschillen per dynamische leverancier!! (zie latere toelichting).

Wordt vervolgd....
(P.S. In de eerder gedeelde URL's zit al heel veel van de kern/mijn boodschap opgesloten).

Re: Koppelen aan dynamische tarieven (ANWB)

28
Ik ben gestart met het ontwerp voor de aanpassing naar de dynamische tarieven. Dit vergt de nodige aanpassingen omdat de huidige berekeningen op dag basis werken. Maar ik ben overtuigt dat het kan maar het is meer werk dan verwacht. De API is helaas niet gedocumenteerd en ik heb er weinig over kunnen vinden. Mocht iemand wel toegang tot de documentatie hebben dan hoor ik het graag.

Ik ben niet bekend met deze energie contracten en heb de volgende vragen:
- er ook sprake van een vastrecht voor gas en/of elektriciteit?
- wordt met saldering/terug levering dezelfde tarieven gebruikt?

Navraag bij Energyzero, alles over teruglevering :

Terugleververgoeding zonnepanelen
Om een terugleververgoeding te krijgen zul je tenminste 1 moment meer moeten opwekken dan dat je zelf verbruikt in huis. Op dat moment is er sprake van teruglevering. Wij passen de wetgeving van saldering toe zolang er op jaarbasis meer elektriciteit is afgenomen dan is terug geleverd. Heb je meer terug geleverd dan verbruikt, dan is er sprake van 'netto teruglevering'.

Terugleververgoeding Flex-contract
Voor iedere kWh elektriciteit die je teruglevert aan het energienet ontvang je het actuele uurtarief inclusief belastingen (en inkoopkosten) in het kader van de salderingsregeling. Is er op de jaar- en/of eindrekening sprake van netto-teruglevering? Dan ontvang voor je voor de netto teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit alleen het overeengekomen tarief per kWh, dus geen belastingen (en inkoopkosten).

Hoe werkt de teruglevering en vergoeding?
Voor ieder uur dat je energie teruglevert aan het netwerk berekenen wij jouw teruglever-vergoeding op basis van: (teruggeleverd volume in kWh * (uurtarief + energiebelasting + ODE + inkoopkosten)) + 21% BTW. Op jouw jaar- of eindrekening wordt alle teruggeleverde elektriciteit in kWh opgeteld, en wordt de totale/opgetelde teruglever-vergoeding bepaald van alle uren waarin je elektriciteit hebt teruggeleverd. Daar staat tegenover dat op de jaar- of eindrekening ook alle elektriciteit die je hebt afgenomen van het netwerk wordt opgeteld, inclusief de kosten van de afgenomen elektriciteit.
Zolang je meer kWh hebt afgenomen van het netwerk dan dat je hebt teruggeleverd ontvang je de totale waarde (totale teruglever-vergoeding) van alle teruggeleverde elektriciteit.

Heb je meer kWh teruggeleverd dan afgenomen, ben je ‘netto terugleveraar’? Dan vindt er voor de netto-teruggeleverde elektriciteit een correctie plaats: de energiebelasting, ODE en inkoopkosten (vermeerderd met 21% BTW) voor het netto teruggeleverde volume kWh mogen wij niet aan jou uitbetalen.

Leveringskosten elektra :

Variabele kosten :
Dagprijs EPEX per kWh
Inkoopkosten per kWh
Energiebelasting per kWh
ODE per kWh

Vaste kosten
Netbeheerkosten stroom € 27,15
Vaste leveringskosten € 7,49

Leveringskosten gas :

Variabele kosten
Dagprijs LEBA per m3
Inkoopkosten per m3
Energiebelasting per m3
ODE per m3

Vaste kosten
Netbeheerkosten gas € 16,96
Vaste leveringskosten € 8,75
Interessant om te lezen.
beheerder forum

Re: Koppelen aan dynamische tarieven (ANWB)

29
In bijgaande bijlage geef ik je een specificatie hoe powerpeers momenteel de energie verwerkt.

Stroom contract. ...Stroom verbruik zoals aangegeven in PI monitor ( Zijn de afgesproken stroom tarieven)
Stroom saldering... Als de teruglevering valt binnen het verbruik wordt er gesaldeerd en hier geregistreerd als een min post
Stroom teruglevering... Als de teruglevering boeven het verbruik valt wordt er teruggeleverd tehgen een ander tarief wat afgesproken is
Energie belasting.... Van overheidswege gesteld, niet meer van toepassing nu
Opslag D.E Electra... idem
Gas verbruik... gas verbruik zoals aangegeven in PI monitor
Opslag D.E..... belasting van overheidswege per m3
E. belasting gas.....idem
Verm energie bel....Overheidswege vermindering per dag
Vast Power E--- Vaste kosten per dag voor de energieleverancier p/dag (Electra)
Vast Power G... Idem voor gas
Netbeh Liander E... Vaste kosten voor de netbeheerder omgeslagen p/dag (Electra)
Netbeh Liander G... idem voor gas