dit forum over de FAQ is 'alleen lezen', u kunt hier geen berichten plaatsen.

Synology en Docker

1
Met dank aan Aad3224, Intelwolf en JPastrop

https://www.virtualizationhowto.com/202 ... iguration/
Er vanuit gaande dat Docker geïnstalleerd is (Google), eerst de folders handmatig aanmaken zoals genoemd in onderstaande docker-compose.yml

Voorbeeld yml file:

Code: Selecteer alles

services:
 p1monitor:
  hostname: p1mon
  image: mclaassen/p1mon
  stop_grace_period: 1m
  ports:
   - 89:80
  volumes:
   - /volume1/docker/p1mon/data:/p1mon/data
   - /volume1/docker/p1mon/usbdisk:/p1mon/mnt/usb
   - /volume1/docker/p1mon/log:/var/log/p1monitor
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
  tmpfs:
   - /run
   - /tmp
   - /p1mon/mnt/ramdisk
  devices:
   - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
  environment:
   - TZ=Europe/Amsterdam
  restart: unless-stopped
Met 'sudo docker-compose up -d' de container opstarten.

Bij een reboot lijkt de USB-poort te verdwijnen, maak een scriptje dat er voor zorgt dat ook na een reboot de USB poort gewoon weer beschikbaar is.
sudo vi /usr/local/etc/rc.d/startup.sh
Zet daar de volgende 4 regels in:

Code: Selecteer alles

sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
sudo insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
sudo chmod 777 /lib/modules/usbserial.ko
sudo chmod 777 /lib/modules/ftdi_sio.ko
Tot slot nog de rechten van het scriptje aanpassen: chmod 700 /usr/local/etc/rc.d/startup.sh
beheerder forum