waterteller via slimme meter: hoe in beeld brengen?

1
Bij mij is enkele weken gelden een slimme meter geinstalleerd, die de gegevens verwerkt van elektriciteit, gas en water. En vandaag is het mij zowaar gelukt om P1 monitor op een Raspberry pi te installeren en aan de praat te krijgen. Ik ben dus een echte "newby".
De eerste twee datasets (elektra, gas) worden goed weergegeven, maar het water... niet.
Nu heb ik online al verschillende mogelijkheden gezien om het waterverbruik via een externe pulsteller te integreren, maar dat is bij mij niet nodig, zelfs niet mogelijk. Want de watergegevens zitten al in de gegevensset die mijn "slimme meter" aan de betrokken maatschappijen doorgeeft.
Bijgevoegd een screendump van de gegevens die P1 monitor ziet. Helemaal onderaan item 0-2:24.2.1 staat zowaar de stand van mijn waterteller. Alleen heb ik er geen idee van of ik ook een momenteel verbruik kan aflezen en hoe ik deze in mijn dashboard kan doen verschijnen...
Wie kan me hierbij op gang helpen?
Bijlagen

Re: waterteller via slimme meter: hoe in beeld brengen?

3
Voor de goede orde: mijn aansluiting bevindt zich in Belgie, onze netbeheerder is Fluvius. Dus aan Nederlandse data heb ik jammer genoeg niet veel.
Maar een toevoeging van de mogelijkheid om dergelijke bijkomende data op de roadmap te zetten... dat lijkt me in dit geval wel handig. Misschien een mogelijkheid om, naast de GPIO-pin, ook een item uit de dataset te kunnen kiezen?

Re: waterteller via slimme meter: hoe in beeld brengen?

5
Interessant. Alleen: als ik dit wil doorvoeren zal ik eerst weer eens "terug naar school moeten", om Python te leren. ;) En ook de achterliggende structuur van P1mon bestuderen om te zoeken hoe ik een en ander kan invoegen. En sinds mijn laatste programmeer-exploten (pakweg 40 jaar geleden) is er wel een en ander veranderd... :upside_down_face:
Wat ik wel gezien heb (met mijn beperkte kennis): er zitten een aantal verschillen tussen de dataset zoals Jens die beschrijft en mijn dataset, die eenvoudig te verklaren zijn door het feit dat mijn installatie een eenfase-installatie is waardoor de meerfasige datalijnen ontbreken. Maar dat is in dit verhaal niet echt belangrijk.
Wat in dit verband wèl relevante info is:
0-1:24.1.0: het aantal meters op de bus. In andere gevallen zal dat 2 zijn, enkel elektra en gas, bij mij (en soortgelijke installaties) zijn dat er 3: de waterteller komt erbij. Hoewel... in de gegevens op de site van Jens staat daar ook 3, terwijl er van een waterteller geen sprake is...
Bij mij komen er een aantal extra regels in de doorgegeven info bij, namelijk de regels 0-2.XX.X.X, met (neem ik aan) de volgende info:
0-2.24.1.0: eh... onbekend.
0-2.96.1.1: identificatie van de meter
0-2.24.2.1: datum/tijdstempel en huidige meterstand
En die laatste info zou dus op een of andere manier aan de P1monitor moeten worden toegevoegd.

In ieder geval: het lijkt me voor de makers van P1monitor sowieso nuttig om hier ook aandacht aan te besteden, want ik zal niet de enige zijn met een dergelijke uitbreiding van de slimme meter-installatie.

Re: waterteller via slimme meter: hoe in beeld brengen?

10
telegramdump van vandaag (09/05/2023 rond de middag):

Code: Selecteer alles

/FLU5\253770234_A

0-0:96.1.4(50217)
0-0:96.1.1(3153414731313035333831363536)
0-0:1.0.0(230509120459S)
1-0:1.8.1(000865.192*kWh)
1-0:1.8.2(001011.088*kWh)
1-0:2.8.1(000000.000*kWh)
1-0:2.8.2(000000.000*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.4.0(00.110*kW)
1-0:1.6.0(230506100000S)(03.508*kW)
0-0:98.1.0(4)(1-0:1.6.0)(1-0:1.6.0)(230201000000W)(230101141500W)(04.834*kW)(230301000000W)(230221160000W)(03.459*kW)(230401000000S)(230325083000W)(03.941*kW)(230501000000S)(230408101500S)(03.308*kW)
1-0:1.7.0(00.356*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
1-0:21.7.0(00.356*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
1-0:32.7.0(229.6*V)
1-0:31.7.0(001.87*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:17.0.0(999.9*kW)
1-0:31.4.0(999*A)
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.1(374D495432323030303535353038)
0-1:24.4.0(1)
0-1:24.2.3(230509120250S)(00664.073*m3)
0-2:24.1.0(007)
0-2:96.1.1(3853455430303030343134343034)
0-2:24.2.1(230509120104S)(00018.717*m3)
!3D1C

Re: waterteller via slimme meter: hoe in beeld brengen?

12
en (voor de volledigheid, beter een te veel dan te weinig) nog een telegramdump, van vandaag 10/05/2023 rond 19:40u:

Code: Selecteer alles

/FLU5\253770234_A

0-0:96.1.4(50217)
0-0:96.1.1(3153414731313035333831363536)
0-0:1.0.0(230510194035S)
1-0:1.8.1(000875.675*kWh)
1-0:1.8.2(001014.270*kWh)
1-0:2.8.1(000000.000*kWh)
1-0:2.8.2(000000.000*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.4.0(00.141*kW)
1-0:1.6.0(230506100000S)(03.508*kW)
0-0:98.1.0(4)(1-0:1.6.0)(1-0:1.6.0)(230201000000W)(230101141500W)(04.834*kW)(230301000000W)(230221160000W)(03.459*kW)(230401000000S)(230325083000W)(03.941*kW)(230501000000S)(230408101500S)(03.308*kW)
1-0:1.7.0(00.192*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
1-0:21.7.0(00.192*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
1-0:32.7.0(229.5*V)
1-0:31.7.0(001.50*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:17.0.0(999.9*kW)
1-0:31.4.0(999*A)
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.1(374D495432323030303535353038)
0-1:24.4.0(1)
0-1:24.2.3(230510193748S)(00666.113*m3)
0-2:24.1.0(007)
0-2:96.1.1(3853455430303030343134343034)
0-2:24.2.1(230510193603S)(00018.880*m3)
!0B61

Watermeter

18
Beste,
Is het mogelijk om de gegevens van de digitale watermeter weer te geven in het hoofdscherm, de gegevens zijn beschikbaar via de P1 poort (0-2:24.2.1(231031190154W)(00000.069*m3)).
Wanneer we het dagverbruik kennen, en een maximum kunnen instellen, zou er ook een alarmfunctie kunnen aan toegekend worden wanneer er zich een waterlek zou voordoen.
Gezien ze in een sneltempo hier overal in BE de meters aan 't vervangen zijn ware die optie zeker welkom!
Alleszins van harte bedankt voor het reeds gepresteerde werk.

modedit RuudM: bericht verplaatst en samengevoegd

Re: waterteller via slimme meter: hoe in beeld brengen?

22
Ook ik heb vandaag mijn digitale watermeter gekregen.
Ik zie dat in het telegram 3 items zijn toegevoegd namelijk 0-2:24.1.0 , 0-2:96.1.1 en 0-2:24.2.1
Ik heb begrepen dat alle Vlaamse watermaatschappijen dezefde digitale watermeter gebruiken en mee integreren in het bestaande Fluvius systeem voor elektriciteit en gasverbruik.
Bij deze steun ik het verzoek in de roadmap om de digitale watermeter mee op te nemen in P1mon