dit forum over de FAQ is 'alleen lezen', u kunt hier geen berichten plaatsen.

Wijzigen standaard poortnummer 80

1
Vanaf versie 1.4.1 worden de NGINX webserver configuratie files door de P1 monitor gewijzigd.
Als je met de hand een aanpassing doet dan kan die worden overschreven .

Gegevens staan in het bestand /etc/nginx/sites-enabled/p1mon_80
Pas "listen 80;" aan naar de poort die je wilt gebruiken.

Test de configuratie met het commando sudo nginx -t
Pas de configuratie aan met sudo systemctl reload nginx

Hierna vervalt de garantie (beste poging) op goede werking
beheerder forum