Geen response van p1 monitor website

1
Ik heb een Synology DS220+ (DSM 7.1.1-42962 Update 4).
Hierop heb ik Docker geinstalleerd (20.10.3-1308).


Ik had wat problemen om de p1monitor container te laten starten.
Bij het uitvoeren van "docker-compose up -d" kreeg ik melding over bepaalde folders die ontbraken.
Dit heb ik kunnen oplossen door zelf de folders aan te maken.
Ook waren er melding over /dev/ttyUSB0.
Dit heb ik op kunnen lossen door onderstaande 2 commando's te runnen.
sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
sudo insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko

Als ik nu onderstaande docker-compose.yml gebruik heb ik een draaiende container (docker zegt dat ie running is).

Code: Selecteer alles

version: '3.8'
services:

 p1monitor:
  hostname: p1mon
  image: mclaassen/p1mon
  ports:
   - 40721:8081
  volumes:
   - ./alldata/data:/p1mon/data
   - ./alldata/usbdisk:/p1mon/mnt/usb
   - ./alldata/mnt/ramdisk:/p1mon/mnt/ramdisk
  tmpfs:
   - /run
   - /tmp
  devices:
   - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
  restart: unless-stopped
	
Het probleem is nu dat ik op <IP adres van de NAS>:40721 geen response krijg.
De browser geeft aan dat de site niet bereikbaar is.
De poorten staan nu op 40721:8081 maar ik ben begonnen met 81:80 en dat werkte ook niet.
Ik dacht namelijk dat er een poortconflict was maar dat lijkt het dus niet te zijn.

Ik heb geen idee waar ik nog naar kan kijken en hoe.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?

Re: Geen response van p1 monitor website

2
Wat voor meldingen mbt het ontbreken van folders kreeg je dan precies? Bij het (initieel) starten van de container zouden de juiste folders zelf aangemaakt moeten worden. Draait docker met de juiste rechten? En zie je in de logfiles nog iets terug?

Zoek verder eens op synology hier op het forum en verder heeft volgens mij @FredJ zo'n zelfde synology. Misschien dat hij wat nuttigs kan melden?
Running P1Monitor container in a K3S kubernetes cluster

Re: Geen response van p1 monitor website

3
Ik draai P1mon in Docker op een Synology DS218+ (DSM 7.1.1-42962 Update 4) zonder problemen. Dit is mijn docker-compose.yaml:

Code: Selecteer alles

services:
 p1monitor:
  hostname: p1mon
  image: mclaassen/p1mon
  stop_grace_period: 1m
  ports:
   - 89:80
  volumes:
   - /volume1/docker/p1mon/data:/p1mon/data
   - /volume1/docker/p1mon/usbdisk:/p1mon/mnt/usb
   - /volume1/docker/p1mon/log:/var/log/p1monitor
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
  tmpfs:
   - /run
   - /tmp
   - /p1mon/mnt/ramdisk
  devices:
   - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
  environment:
   - TZ=Europe/Amsterdam
  restart: unless-stopped
Op <ip-adres van de NAS>:89 krijg ik p1mon te zien.
Staan je ports wel goed? p1mon stuurt via poort 80 naar buiten en niet via 8081?

Re: Geen response van p1 monitor website

5
Zoals gezegd was ik begonnen met 81:80.
Omdat dit niet werkte ben ik met andere poorten aan de slag gegaan.
Ik begrijp echter jullie opmerking.

Omdat het nu toch niet werkt en ik de foutmelding over de folders niet meer wist ben ik helemaal opnieuw begonnen.
Dit keer met de yaml van @Aad3224.

Ook nu worden de folders niet automatisch aangemaakt en ik denk dat daar de problemen al beginnen.
Ik log in als admin en run dan "sudo docker-compose up -d".
Het script knalt er dan uit met:

Code: Selecteer alles

Starting p1mon_p1monitor_1 ... error

ERROR: for p1mon_p1monitor_1 Cannot start service p1monitor: Bind mount failed: '/volume1/docker/p1mon/usbdisk' does not exists

ERROR: for p1monitor Cannot start service p1monitor: Bind mount failed: '/volume1/docker/p1mon/usbdisk' does not exists
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
[/i]
Als ik de usbdisk folder aanmaak komt het script verder maar knalt er opnieuw uit:
[i]Starting p1mon_p1monitor_1 ... error

ERROR: for p1mon_p1monitor_1 Cannot start service p1monitor: Bind mount failed: '/volume1/docker/p1mon/log' does not exists

ERROR: for p1monitor Cannot start service p1monitor: Bind mount failed: '/volume1/docker/p1mon/log' does not exists
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
Zo gaat dat met alle volumes...

Als ze allemaal zijn aangemaakt loopt het script door en start de container.
Op <ip-adres van de NAS>:89 krijg ik echter geen output.

Mijn probleem is dus reproduceerbaar en lijkt eerder aan de NAS als aan de image\yaml-configuratie te liggen.

Re: Geen response van p1 monitor website

6
Bij gebruik van een nieuwe docker-compose op de Synology moet ik ook altijd zelf eerst de benodigde folders aanmaken, geen idee waarom. De commando's voor het beschikbaar hebben van de USB-poort moet ik alleen uitvoeren na een reboot van de Synology. Daarna blijven de poorten beschikbaar tot ik weer een keer moet rebooten.

Re: Geen response van p1 monitor website

8
Het niet aanmaken van folders schijnt een Synology dingetje te zijn.
Op https://www.smarthomebeginner.com/synol ... ia-server/ lees ik dit:

KNOWN ISSUES
This Synology Docker Compose guide works. But there are a couple of known issues. One is already mentioned above: Synology's docker implementation does not auto-create missing folders on the host machine.


@Aad3224 gaf ook al aan dat hij de folders handmatig moet aanmaken.
Mijn probleem lijkt hier dus niets mee te maken te hebben.

Re: Geen response van p1 monitor website

9
Hij doet 't hoor :)

Na opnieuw installeren van docker, het upgraden van docker-compose (van 1.28.5 naar 2.16.0) heb ik het nog een keertje helemaal opnieuw geprobeerd.

Dus eerst de folders, zoals genoemd in de docker-compose.yml, handmatig aangemaakt.
Met sudo docker-compose up -d de container in 1 keer in de lucht gekregen.
Helaas op <IP adres van de NAS>:89 nog steeds geen response.

I.p.v. de NAS uit het raam te gooien ben ik even naar buiten in het zonnetje gaan lopen.
Al snel kreeg ik de juiste ingeving.
Op de NAS heb ik de firewall aan staan en die laat niets door op poortje 89.
Dus een regel toegevoegd in de firewall en ik krijg direct response.

Door onbekendheid met de materie en het handmatig aan moeten maken van de folders een beetje op een zijspoor gebracht.
Door jullie input op het juiste spoor gekomen dat het niet aan de "docker configuratie" kon liggen.
Bedankt hier voor!

Re: Geen response van p1 monitor website

11
Voor @Aad3224 nog een ideetje (mocht je het nog niet op deze manier opgelost hebben).

Ik heb een scriptje gemaakt dat er voor zorgt dat ook na een reboot de USB poort gewoon weer beschikbaar is.

sudo vi /usr/local/etc/rc.d/startup.sh

Zet daar de volgende 4 regels in:

sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
sudo insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
sudo chmod 777 /lib/modules/usbserial.ko
sudo chmod 777 /lib/modules/ftdi_sio.ko


Tot slot nog de rechten van het scriptje aanpassen:

chmod 700 /usr/local/etc/rc.d/startup.sh

Re: Geen response van p1 monitor website

12
Ik gebruik dit scriptje, dat werkt voor mij:

sudo /sbin/modprobe usbserial
sudo /sbin/modprobe ftdi_sio
sudo /sbin/modprobe cdc-acm
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
sudo chmod 777 /dev/ttyACM0

Alleen "run at reboot" bij de scheduled tasks werkt niet omdat dan de poorten nog niet beschikbaar zijn. Heb het ook geprobeerd met een "sleep 360" ervoor maar dat lukte niet. Ik draai het scriptje nu handmatig na een reboot en dat gaat goed.