P1-MONITOR ROADMAP

1
De P1 monitor roadmap geeft aan welke opties of aanpassingen op de planning staan. Het geeft tevens de mogelijkheid ideeën aan te dragen voor de volgende versies. Als je wensen of ideeën hebt dan kun aangeven via een opmerking op deze pagina. Alle ideeën zijn welkom. Het kan afhankelijk van de beschikbare tijd even duren voordat geplande opties daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Te onderzoeken :
“Dagteller” gas. Het zou handig zijn om een los tellertje te kunnen starten en stoppen. Om bijvoorbeeld bij starten van een douche beurt, of kook beurt, of gaskachel beurt, de teller te starten en er na te stoppen. Zo kan je (ongeveer) zien hoeveel 1 zo’n “beurt” aan gas kost (vermist er dan geen andere gebruikers zijn).
mogelijk maken om eigen opmerkingen toe te voegen, die een verhoogd of verlaagd energiegebruik verklaren.
Onderzoek naar Messagebird waarmee een SMS kan worden gestuurd.En 80% van het gasverbruik (cv) gebeurt in de maanden september-april. En in de winter wordt zelfs 400% meer gas verbruikt dan in de zomer.
Ruwe Output (telegram) van slimme meter als api aanbieden.
pushbullet.com onderzoeken als notificatie optie.
Mogelijkheid van twee verschillende tarieven van terugleveren. Het eerste tarief is alleen maar geldig voor een vooraf opgegeven aantal KWH/jaar, het tweede tarief wordt daarboven gebruikt. Hierdoor krijg je beter inzicht in de daadwerkelijke opbrengsten van panelen als je meer opbrengt dan dat je verbruikt.
Alle schermen afschermen met een wachtwoord voor bijvoorbeeld internet toegang.
In het overzicht van “historie uur gas” is een trend lijn te zien met de temperatuur in het verleden, zodat je een vergelijk kunt maken tussen de temperatuur en het gasgebruik. Graag zou ik de temperatuur lijn ook willen zien in het “historie energie”, zodat ik de relatie kan maken tussen kWh verbruik en de buitentemperatuur.
Database export naar CSV/Excel format (verzoeken: 12).

Growatt omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 10 )

Enphase Omvormer: Graag zou ik de mogelijkheid willen hebben om de bruto levering van mijn Enphase Enlighten zonnepanelen systeem via de Enphase API in te kunnen inlezen en zichtbaar te maken in P1monitor. Enphase biedt gratis 10 hits per minuut met een Max van 10.000 hits per maand aan (Watt free optie).
Documentatie: https://developer.enphase.com/docs (verzoeken 10). Als iemand zijn API key wil delen dan kan ik daar mee testen.

Meerdere S0 kWh meters ondersteunen (verzoeken 8 ).

Goodwe omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 7)

Omnik omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 7)

L1,L2,L3 (fase) dag piek waarden historie bijhouden voor W,V en A (verzoeken 5).

MQTT uitbreiden met dag waarde voor kWh, gas en water (verzoeken 5)

Pvoutput.org interface maken (verzoeken: 4)

Mindergas.nl interface maken (verzoeken 4).

Kamstrup Multical 402 warmte meter uitlezen (stadsverwarming) Mogelijk via de IR sensor of via OCR oplossing. (verzoeken : 3)

Graaddagen toevoegen (gasverbruik) ( verzoeken: 3).

Ik heb een vraagje over de teruglever schakelaar. Is het mogelijk om een 0 -10kHz signaal te maken, die tussen de uitschakel – en inschakelpunt ligt? Het mooie hiervan is, dat je een 0-10V dc signaal kunt maken om bv een verwarmingsspiraal te sturen van 0-10V 0-230VAC. Ook andere apparatuur kun je zo aansturen.
Dus alleen als je energie teruglevert, dan pas een extern apparaat regelen afhankelijk van deze overproductie.
Dat zou gaaf zijn. Ik heb een boiler vat van 500ltr en een spiraal van 2kw. Dit ook met het oog op de toekomst als de salderingsregeling van start gaat (na 2023) In België betaal je 0,27 euro en bij teruglevering krijg je maar 0,03 euro terug. Dus dan wordt dit erg intressant. (verzoeken 3).

SOLAX (zonnepanelen) API toevoegen (verzoeken 3).

Meerdere EPS32DeltaTemp’s ondersteunen (verzoeken: 2).

Actuele temperatuur instelbaar maken zodat ook negatieve en positieve waarde ingesteld kunnen worden tussen -30 en +120 graden o.i.d (verzoeken 2).

Optie om zelf historische gegevens toe te voegen ( verzoeken: 2 ).

Tooltip configureerbaar maken zodat wanneer je over de L1, L2, L3 hovered. Zodat ik kan zien wat er allemaal aan Lx hangt (verzoeken 2).

Alerting via email: als een dag of maandwaarde e.d. wordt overschreden (verzoeken 2).

De informatie van het verbruik scherm ook op een Google nest hub zichtbaar maken (verzoeken 2).

Watermeter uitlezen gebaseerd op een ESP32 die de pulsen via een UDP bericht verspreid (verzoeken 2).

Log informatie naar een externe Syslog Server sturen (verzoeken 2).

Web interface via https raadplegen (verzoeken 2).

kWh S0 meting aanbieden via MQTT (* verzoeken 2).

Teruglevering schakelaar viervoudig maken verschillende vermogens (verzoeken 2).


Alarm bij waterlekkage, bijvoorbeeld (instelbaar) 200L in een half uur (verzoeken 2).

Connectix Slimme meter WiFi gateway ondersteuning (netwerk P1 telegram) (verzoeken 2).

Ondersteuning voor toonWater hardware (verzoeken 2).

SolarEdge data opnemen in MQTT data (verzoeken 2).

Back-up naar USB stick (verzoeken 2).

Hoog contrast kleuren versie maken Bijvoorbeeld het contrast tussen piek en dal groter gemaakt kunnen worden door het dal tarief donkerder te maken: dal oranje: #685418 dal groen: #506d12 (verzoeken 1).

Naast het schakelen op totaal vermogen via de GPIO aansluiting deze optie ook mogelijk maken voor elke fase L1, L2 en L3. Totaal is er dan op vier manieren te schakelen op vermogen Dus voor elke fase een eigen GPIO pin (verzoeken 1).

Met 1 of 2 lichtsensoren (en dan het gemiddelde van 2 sensoren) / luxmeters kan de lichtintensiteit van de zon worden gemeten en dit kan in een grafiek worden meegenomen samen met het opgewekte vermogen van de zonnepanelen gemeten uit de omvormer Mogelijk gebaseerd op de BH1750 sensor (verzoeken: 1).

Watermeter data rechtstreeks uit de slimme meter telegram lezen en verwerken codes: 0-n:24.1.0.255, 0-n:96.1.0.255, 0-n:24.2.1.255 (verzoeken: 1).

Laadpunt (Alfen Eve Pro Line) (verzoeken 1)

Flexibele tarieven voor elektrisch en gas toevoegen gebaseerd op https://www.pricewise.nl/energieprijzen ... e-tarieven (verzoeken 1).

Aan de hand van een ultrasonische sensor (bv de HC-SR04) het niveau van een regenwaterput loggen en monitoren. De eindgebruiker moet dan wel de afstand tot 100%, 0% en diameter put ingeven (verzoeken 1).

Zonneschijn / licht intensiteit weergeven net als de buiten temperatuur. Meet stations van het KNMI geven iets dergelijks in globale straling (Q) en duur van zonneschijn (SQ) (verzoeken 1).

Main pagina’s een geheugen functie geven zodat de voorkeur voor main-1 of main-2 wordt bewaard (verzoeken 1).

Optie om voor de P1 poort de meeste gebruikte snelheden te proberen zodat deze ingevoerd kunnen worden. (verzoeken 1).

OPC-UA Client inbouwen zodat data naar OPC-UA server kan worden verzonden (verzoeken 1).

UV index uit openweathermap.org weergeven. De UV index kan mogelijk worden gebruikt als data voor de de zon intensiteit. Als de UV index kan worden getoond in de grafieken, gelijk aan de temperatuur, dan kunnen we de relatie meten/zien tussen opwekking elektriciteit en zon intensiteit (UV) (verzoeken 1).

Optie opnemen om watermeter tellerstanden zowel naar boven als naar beneden bij te stellen ( verzoeken 1).

Alerting: bijvoorbeeld het ontvangen van een email als het verbruik niet 1x per b.v. 12 uur onder een in te stellen aantal Watt komt of als het verbruik per 24 uur boven een in te stellen waarde komt (verzoeken 1).

Main-1 en main-2 schermen ook de laagste kwh waarde per dag weergeven (verzoeken 1).

Mdns of bonjour support onderzoeken (verzoeken 1).

Main verbruik en levering grafiek in een gauge onderbrengen (verzoeken 1).

Main scherm verbruik te schakelen tussen water of gas (verzoeken 1).

Toevoegen van ‘main-3.php’ scherm genaamd ‘Levering’. Met twee meters met het bruto en netto opgewekte vermogen (verzoeken 1).

kWh(S0) meter weergeven in de kWh verbruik/levering grafieken (optie Mike) (verzoeken 1).

kWh(S0) meting als verbruik meting opnemen (verzoeken 1).

Esp3deltaTemp die meerdere temperatuur sensors ondersteund (verzoeken 1).

Puls meting voor kWh/Watermeter via de seriële poort naar een Idee van Aad (verzoeken 1).

Onderzoek doen naar de S1 poort op de slimme meter (verzoeken 1).

De minuut grafiek voor elektrisch vermogen kWh ook als kWh weergeven en niet alleen de berekende minuut waarde. Wellicht een twee y-as met de prognose waarde o.i.d eventueel instelbaar maken zodat de gebruiker zelf kan kiezen (verzoeken 1).

De mogelijkheid om een kwartierberekening te voorzien naar voorbeeld van het (toekomstige) Belgische capaciteitstarief (verzoeken 1).

Oauth toevoegen voor Gmail e-mail (verzoeken 1).

Speciaal voor Belgische gebruikers een huisbrandolie (=mazout) telling toe te voegen identiek aan de watermeter, maar dan met liters i.p.v. m3? Dit is gebaseerd op het meten van pulsen. (verzoeken 1)

(SMA TRIPOWER (3-fasig) 5.0) omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 1)

SonOff apparatuur gebruiken voor tarief en/of teruglevering schakelingen als aanvulling voor de GPIO optie die nu beschikbaar is (verzoeken 1).

ITTT gebruiken voor tarief en/of teruglevering schakelingen als aanvulling voor de GPIO optie die nu beschikbaar is (verzoeken 1).

Google Nest-Hub scherm omdersteunen Ditdoor CATT op de RPi te installeren.
– inloggen op de pi waar P1 monitor op draait (of een andere als je die hebt)
– met “sudo pip3 install catt” catt installeren
– daarna “catt -d [naam nest-hub] cast_site http://ip-adress-van-de pi” (verzoeken 1).

Led strip (WS2812B bijvoorbeeld) aan sturen.

Er zijn 2 use cases die me handig lijken:
1) Het verbruik/productie van de laatste x uur weergegeven wordt met de kleur van de leds.
2) Een animatie met het verbruik en de productie. Snellere animatie is meer verbruik/productie.

Verzoeken (1)

berekening van het zelf verbruik in een grafiek of in cijfers per dag/week/maand…, dus combinatie van afname – opbrengst zonnepanelen en werkelijks injectie (verzoeken 1).

NTP server kunnen instellen (verzoeken 1).

www.callmebot.com als notificatie uitzoeken (verzoeken 1).

Ondersteuning van de https://smartgateways.nl/product/slimme ... r-gateway/ (verzoeken 1)

Op de main schermen selectief fase laten zien (verzoeken 1).

Ondersteuning voor P1 Monitor in TWCManager toevoegen (verzoeken 1).

kosten/opbrengsten dag, maand, jaar via MQTT aanbieden (verzoeken 1).

Ginlong solis zonnepanelen uitlezen (verzoeken 1).

Eigen dagverbruik weergeven tussen wat er zelf wordt opgewekt en wat er teruggeleverd wordt ( verbruik – zelf opgewekt = eigen verbruik (verzoeken 1).

De API voor dagelijks zonnepanelen opbrengst via kwh/S0 meting in hoog en laag tarief uitbreiden naar totaal (verzoeken 1).

SolarEdge lokaal over het LAN uitlezen (zonder de Internet API). Op basis van de code van H.E. (verzoeken 1).

Notificatie als de back-up faalt (verzoeken 1).

EPS32DeltaTemp
Onderdrukken van spikes of sags in de metingen en screensaver maken die het scherm na x periode uitzet (verzoeken 1).

Ondersteuning maken voor negatieve temperaturen (verzoeken 1).

IOS (Apple) App
Weer informatie weergeven ( verzoeken 3 ).

Dag waarden op het home scherm sneller laten verversen bij netwerk / wifi gebruik (verzoeken 1).

Tooltip van de temperatuur “verschil temperatuur” ontbreekt (verzoeken 1).

Klikken op de dagwaarde ( verbruik, gas en kosten, enz.) om bij de historische overzichten te komen (verzoeken 1).

Kleuren optie voor mensen met een kleuren zien stoornis (verzoeken 1).

Kosten kleuren op het home scherm groen/rood maken voor opbrengsten en kosten respectievelijk. Dit in plaats van de huidige goud gelige kleuren (verzoeken 1).

Kosten grenswaarden per maand instelbaar maken in tegenstelling toe de huidige eenmalig waarden die voor het hele jaar geldt (verzoeken 1).

Een alarm (bv e-mail of pop-up melding uit de app) op de fases te zetten? Als je boven of in de buurt van je maximale aansluitwaarde per fase komt. Het zou bv kunnen met een bepaalde marge en/of minimale tijdsduur (om korte piekbelasting te negeren). (verzoeken 1).

Een tweede watermeter uitlezing via puls ondersteunen (verzoeken 1).
beheerder forum

Wordt niet verder onderzocht of uitgevoerd.

2
De P1 monitor te installeren op een bestaande Raspberry Pi 3/4 waar Domoticz o.i.d. al is geïnstalleerd

LCD scherm direct op de Pi maken die geleverd of terug geleverd vermogen aangeeft.

Er komt geen ondersteuning voor GPIO serial devices zoals de /dev/ttyAMA0. Dit is op te lossen met een hack door een link aan te maken maar dit wordt niet ondersteund!

Gemiddelde temperatuur in kosten overzicht tooltip.

Week waarden voor kWh, gas, watermeter, enz. worden niet toegevoegd.

Als de P1 monitor software wil ondersteunen dan is een donatie mogelijke via PayPal
beheerder forum

Re: P1-MONITOR ROADMAP

3
Mijn meter geeft iedere 5 minuten informatie voor gas (te zien in het info scherm), maar (voor zover ik kan zien) geeft p1mon voor gas alleen geaggregeerde informatie per uur. Om mijn gasverbruik beter te snappen zou het fijn zijn om ook voor gas informatie te kunnen zijn die zoveel detal bevat als de meter geeft.

Verzoekjes:
- minuten pagina bij het gas overzicht.
- nauwkeuriger gas grafiekjes elders waar de kWh dat wel zijn (bijv: main-2.php geeft gas verbruikt per uur)

Overigens, hartelijk dank voor p1-monitor, installatie ging vlekkeloos.

(Tenslotte nog een vraag die ik inhoudelijk beter elders op het forum past: wat geeft L1 in main-1.php weer? de lengte van het balkje lijkt compleet ongerelateerd aan de waarde die daar getoond wordt.)

Groet,
Axel.

Re: P1-MONITOR ROADMAP

4
Verhuizing of nieuwe meter ondersteunen.

Wens: ondersteun nieuwe/andere meter ofwel een nieuw ijkpunt in de metingen.

Ik ben verhuisd naar een andere woning waar dus ook een andere meter hangt. Hierdoor krijgt de historie in P1Mon een enorme afwijking in de laatste maand (juni 2020) dat ik op het oude adres woonde. Vanaf december 2020 had ik de P1Mon aangesloten in mijn huidige woning. Zie plaatje. In een andere topic is het voorbeeld van vervanging meter aangehaald waarbij dit ook optreed: viewtopic.php?p=86&hilit=nieuwe+meter#p86
In mijn geval heeft het hierdoor geen zin een overall historie te tonen omdat de afwijking tussen beide meters zo groot is. Terwijl vergelijkingen trekken tussen voormalige en huidige woning (met bv zonnepanelen) wel interessant kan zijn. Om toch wat zinnigs te kunnen zien kunnen de sliders natuurlijk verplaatst worden.

(Screenshot is genomen van P1Mon Versie: 0.9.5 (Ron) op Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3. Vandaag doe ik een nieuw poging tot upgraden naar P1Mon versie 1.5.0...)

Re: P1-MONITOR ROADMAP

5
1) Ik woon gasloos (warmtepomp), het zou fijn zijn om alle displays / buttons en overzichten etc met "gas" uit te kunnen schakelen
2) Een optie om PvOut data ook via een andere route naar p1mon te kunnen versturen . Suggesties: a) web socket waar je JSON data naar kunt sturen b) p1mon haalt JSON data op op in te stellen IPadres/url
3) mail sturen als er geen P1 pulsen komen , idem als er overdag geen pvout data verschijnt terwijl t staat ingesteld

Re: P1-MONITOR ROADMAP

9
banray schreef: 30 jan 2022 17:18 Koppeling met Enphase API
Even uit nieuwsgierigheid, zelf heb ik ook een Enphase. Deze heeft een uitstekende web-interface waarop alles te zien is en ook alle gegevens zijn terug te lezen van wat er allemaal gegenereerd is op diverse niveaus in tijd en per paneel. In p1monitor hoef ik dat niet te zien (vind ik). Het enige dat ik wil weten is of ik aan het einde van de maand wat heb teruggeleverd aan het net. p1monitor biedt mij een overzicht van verbruik en gebruik. Dat vind ik zelf voldoende maar ik moet dan ook eerlijk zeggen dat ik geen liefhebber ben van allerlei 'tierelantijntjes', hoe meer ballast, hoe hoger de foutgevoeligheid.
Wat verwacht je van een dergelijke koppeling, wat kan je er meer mee - of anders mee?
beheerder forum

Re: P1-MONITOR ROADMAP

10
Om te kunnen zien hoeveel "ruimte" er nog over is binnen de beschikbare aansluiting lijkt het me handig om per fase te zien wanneer, welk maximum aantal amperes is gebruikt. Door verschuiving van apparaten naar een andere fase voorkom je dan dat de stop eruit vliegt.
De slimme meter geeft alleen een geheel aantal amperes terug dus voor een nauwkeuriger beeld zou ik als programmeur de amperes berekenen uit W / V zodat er wel twee decimalen getoond kunnen worden.
Voorbeeld wat me handig lijkt Voorbeeld wat me handig lijkt

Re: P1-MONITOR ROADMAP

11
Bedankt voor de suggestie het is een leuk idee. . Ik heb het toegevoegd aan de roadmap onder de noemer (berekende ampère fasemeting). Ik vraag mij wel af of de P = U I cos (j) hier nog te merken is maar dat valt te testen als W en V een gehele A waarde opleveren.
P1-monitor ontwikkelaar

Re: P1-MONITOR ROADMAP

13
HansL schreef: 26 feb 2022 16:10 Uitlezen van de geproduceerde KWh van mijn Enphase systeem zou erg welkom zijn! Dan heb ik alles in 1 mooi overzicht.
Inderdaad, uitlezen van andere solar systemen zou echt een welkoe toevoeging zijn. Ik verwacht niet dat elk systeem individueel toegevoegd gaat woden (voor nu volgens mij alleen SolarEdge). Ik zou er echt voor pleiten om zelf met p1monitor te kunnen interfacen, zodat mensen zelf hun systeem eraan kunnen koppelen. Het zou voldoende zijn om huidige productie te kunnen doorgeven aan p1monitor. Zelfde geldt eigenlijk voor watermeter...

Re: P1-MONITOR ROADMAP

14
goedemiddag;

paar zaken die mij opvallen :)

-ik heb een 3X80A aansluiting met hogere vastrechtkosten dan 99 euro.. volgens de roadmap zou er per versie 15 bedragen hoger dan 99 euro ingegeven kunnen worden.. als ik dat echter probeer boven de 99 euro iets in te geven dan gaat hij terug naar 0 bij opslaan.. doe ik wat fout?
-bij verbruik\geleverd in het hoofd niveau zou het fijn zijn als er een derde meter bij stond die een totaal weergeeft, dus verbruik minus geleverd. dat is toch prettig om aan het einde van de dag te zien :) staat ook bij kosten per tijdsperiode maar in het hoofddashboard is dat ook wel lekker
-bij in/output, is het een idee\optie om daar ook een hoeveelheid in te geven bij inschakelen qua ampere? bijvoorbeeld dat je een GPIO pin hoog wordt gezet als een fase over een bepaald amperage komt? dan zou dit ook toepasbaar zijn voor bijvoorbeeld batterij opladen of andere slimme zaken. dat je de optie krijgt GPIO pinnen hoog of laag te zetten, of een ander signaal uit te sturen bij bijvoorbeeld L1 Amperage is hoger dan 40, of teruglevering is hoger dan 2A op L1. zou het enorm veelzijdig maken op de P1mon zelf..
-het display en dan de max waarden, zou prettig zijn als dit iets verder omhoog geschroefd werd voor de grote systemen.. nu is de max waarde e-levering 30kW.. maar ik kan 42kW terugleveren..
-ik heb verbergen van gas gegevens aan staan maar als ik bij actueel verbruik kijk staat daar alsnog gas bij

just my 2 cents

Re: P1-MONITOR ROADMAP

15
Admin schreef: 31 jan 2022 17:58
banray schreef: 30 jan 2022 17:18 Koppeling met Enphase API
Even uit nieuwsgierigheid, zelf heb ik ook een Enphase. Deze heeft een uitstekende web-interface waarop alles te zien is en ook alle gegevens zijn terug te lezen van wat er allemaal gegenereerd is op diverse niveaus in tijd en per paneel. In p1monitor hoef ik dat niet te zien (vind ik). Het enige dat ik wil weten is of ik aan het einde van de maand wat heb teruggeleverd aan het net. p1monitor biedt mij een overzicht van verbruik en gebruik. Dat vind ik zelf voldoende maar ik moet dan ook eerlijk zeggen dat ik geen liefhebber ben van allerlei 'tierelantijntjes', hoe meer ballast, hoe hoger de foutgevoeligheid.
Wat verwacht je van een dergelijke koppeling, wat kan je er meer mee - of anders mee?
Ik ben het hier gedeeltelijk mee eens. Ik heb geen behoefte om per paneel de opbrengst in P1 monito te zien. Maar wat ik wel mis in P1 monitor is mijn "werkelijk verbruik". P1 monitor laat zien wat ik aan kwh afneem van het net (kwh verbruik) en wat ik terug lever aan het net (kwh levering) , maar niet mijn werkelijke verbruik (kwh van panelen + afgenomen kwh) . Zeker wanneer de salderings regeling gaat aflopen wordt dit interessant voor het berekenen van je terugverdien tijd.

Re: P1-MONITOR ROADMAP

18
verzoek tot implementatie kostenoverzicht per energiejaar ipv kalenderjaar

P1monitor draait bij ons goed en wij monitoren het volgende:
Stroom (piek, dal)
Zonnepanelen Solaredge (piek, dal)
Waterverbruik

Deze 3 bovengenoemde Energie bronnen worden in het kostenoverzicht netjes in staafdiagram getoond per dag, maand, jaar
Maar eigenlijk zou het handig zijn om de kosten te weten van de huidige energie periode (Stroom/Gas/Water).
Nu is mijn vraag of het mogelijk is om in het configuratiescherm per energiebron een jaarafrekeningsdatum/maand op te kunnen geven.
Het bovengenoemde kostenoverzicht per jaar zou dan een extra kolom kunnen tonen waar het totale kostenoverzicht per afrekeningsjaar wordt getoond ipv kalenderjaar.

Re: P1-MONITOR ROADMAP

19
Je leest tegenwoordig vaak dat de PV panelen worden afgeschakeld bij een te hoge netspanning door een te kleine netcapaciteit.
Deze storing treedt juist op al de zon uitbundig schijnt.
Nu heb ik gelezen dat in het P1 telegram dat de slimme meter ook een bericht uitzendt over de hoogte van de huidige netspanning.

Mijn vraag is: Zou de hoogte van de netspanning ook op de p1 monitor pagina kunnen worden vermeld?

Verder ben ik een van de vele tevreden gebruikers van het tool.

gr. Gerrit

Re: P1-MONITOR ROADMAP

21
@gehome u heeft weliswaar een bericht geplaatst (heb ik verwijderd) maar dat bevatte alleen een citaat van een ouder bericht zonder nieuwe reactie.

NB: ik heb zojuist een eenvoudig 'mention-systeem' geïnstalleerd. Na het intikken van het @-teken gevolgd door een letter krijgt u een overzicht van gebruikers met die letter en wordt het automatisch aangevuld. De betreffende gebruiker krijgt dan een bericht dat hij genoemd is (mention). Vooral handig als mensen geen abonnement op een onderwerp of forum hebben.
beheerder forum